En tidligere byggesaksleder i daværende Tjøme kommune, og en arkitekt, er tiltalt for grov korrupsjon. Ifølge tiltalen skal arkitekten ha utført tjenester til en samlet verdi av ca. 50.000 kroner, som har kommet den kommunale byggesakslederen til gode.  Byggesakslederen hadde i kraft av sin stilling i kommunen blant annet ansvar for behandling av byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for.

I årets trusselvurdering fra ØKOKRIM pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon, og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

- Korrupsjon i offentlig sektor er særdeles viktig å bekjempe. Miljøkriminalitet er ofte drevet av økonomisk profitt, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM.

I tillegg til korrupsjonstiltalene, er ytterligere én byggesaksleder i daværende Tjøme kommune ilagt forelegg på 15.000 kroner for grovt å ha brutt tjenesteplikten. Denne byggesakslederen skal ha avgjort byggesøknader for strandsonen i strid med plan- og bygningsloven.

- Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder ulovlige byggevedtak i strandsonen. Ulovlig bygging i strandsonen fører til uopprettelige inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet, sier Høviskeland.

Sør-Øst politidistrikt startet etterforsking av sakene i 2017. ØKOKRIM overtok etterforskingen i oktober 2018.