I 1999 mottok banksjefen 150 000 kroner fra en av bankens kunder. Dette ble holdt skjult for banken. Videre er banksjefen tiltalt for å ha frigjort ca 1,5 millioner kroner som skulle gått til nedbetaling av den samme kundens lån i banken.

Bankkunden som foretok bestikkelsen er også tiltalt i saken.

Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Henrik Horn, tlf 23 29 11 40 / 916 84 157