Tre menn ble i november i fjor dømt til henholdsvis seks år, fire og et halvt og tre år og ni måneders fengsel for grove bedragerier på cirka 90 millioner kroner mot finansinstitusjoner, banker og eiendomsinvestorer.

ØKOKRIM vurderer å anke avgjørelsen om opphevelse av dommen til Høyesterett.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.