Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av det nasjonale antihvitvaskingsregimet. Kriser og endringer i samfunnet og økonomien fører også til endringer i fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering.

Det er derfor viktig at rapporteringspliktige nå i koronakrisen er ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan de kriminelle utnytter den sårbare situasjonen samfunnet befinner seg i.

De rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere hvordan deres virksomhet og produkter kan bli misbrukt på nye måter. ØKOKRIM presenterte sin trusselvurdering 16. april 2020. Noen viktige utviklingstrekk knyttet til koronapandemien:

 • Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i. Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.
   
 • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.
   
 • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører. ØKOKRIM ser konkrete modus som kan knyttes til pandemien:
  • Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til selskaper som skal tjene på koronapandemien.
    
  • Bedrageri knyttet til smittevernsutstyr.
    
  • Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet på grunn av hjemmekontor til å begå direktørbedrageri.
    
  • Tyveri av personinformasjon fra nettsider som eksempelvis gir seg ut for å være knyttet til støtte- og refusjonsordninger i forbindelse med koronapandemien og salg av falsk smittevernutstyr.