Økokrim har ilagt to selskaper fra Drammen og Ytre Enebakk bøter på henholdsvis 200.000 og 75.000 kroner for overtredelse av produktkontrolloven. Det ene selskapet hadde i 2006 importert fra Kina 1380 badeleker og det andre hadde importert 576 baderinger, til tross for at gjenstandene innholdt for store mengder med ftalat og at de måtte forvente at badelekene ikke kunne anvendes som leketøy for barn under 36 måneder. En rekke av disse badelekene ble deretter videresolgt til privatpersoner via butikker. Grunnen var at ansatte i de to selskapene ikke undersøkte godt nok om badelekene var omfattet av forbudet om å importere og omsette leketøy/deler av leketøy tilsatt ftalater. 

Statens forurensningstilsyn anmeldte sakene til Økokrim den 14. februar 2007. Myndighetene er opptatt av å fjerne slike produkter fra markedet, fordi ftalater har uheldige helse- og miljøskadelige effekter som det ikke er ønskelig å eksponere småbarn for. Stoffene kan lagres i kroppen og kan medføre risiko for skadelige helseeffekter.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 91 64 60 13