Udekket shortsalg kan blant annet medføre fare for at kjøpere ikke mottar de finansielle instrumentene de har kjøpt, noe som er egnet til å svekke aktørenes tillit til det norske verdipapirmarkedet. ØKOKRIM mener derfor det må reageres strengt mot brudd på forbudet.

Skal lovens formål ivaretas fullt ut, herunder at markedet oppleves rettferdig, må forbudet mot formidling og utførelse av udekkede shortsalg gjelde likt for alle aktørene i det norske markedet. Som følge av uklarheter i lovverket når det gjelder likebehandling av norske og utenlandske verdipapirforetak, er bøtenivået i denne saken betydelig redusert.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.