Dette forteller førstestatsadvokat Petter Nordeng (Økokrim). I tillegg er samtlige selskapers daglige ledere siktet/tiltalt for de samme straffbare forholdene. Den daglige lederen i et av selskapene er dessuten tiltalt for grov utroskap mot selskapet. En fjerde sak er fremdeles til avgjørelse ved Økokrim.

Sakene gjelder uriktige eller mangelfulle opplysninger overfor norsk tollvesen ved eksportene. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. I tillegg ble det oversendt uriktig dokumentasjon til kjøperne i Nigeria. De fire norske eksportørene har utferdiget uriktige dokumenter som kan han bidratt til unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria. I tillegg er en halv million kroner unndratt i eksportavgift i Norge.

På bakgrunn av at man har avdekket fiktive fakturaer og overføringer til konti i skatteparadis har man etterberegnet inntekt for til sammen rundt 2 millioner kroner hos daglige ledere i to av virksomhetene. Hos en av virksomhetene er det også etterberegnet merverdiavgift for ca. 2 millioner kroner på bakgrunn av uriktig og mangelfull dokumentasjon.

Et femte firma som var omfattet av aksjonen er anmeldt til det lokale politikammer for manglende regnskapsførsel. Det er i aksjonen ikke avdekket overtredelser på fiskeriforvaltningsområdet.

Lovbruddene ble avdekket gjennom en større aksjon gjennomført av Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim, og omfattet seks eksportører av tørrfisk. Det er gjennomført regnskapskontroller i bedriftene og fysiske kontroller av tørrfiskcontainere.

Aksjonen kom i stand på bakgrunn av etterretning og analyser av eksporten, foretatt gjennom et tett samarbeid etatene imellom.

Ved å samle etatenes kompetanse og ressurser har man fått gjennomført en aksjon som har avdekket flere aspekter av økonomisk kriminalitet enn man ville gjort hver for seg.

 

Kontaktpersoner er:

Økokrim: Petter Nordeng, Økokrim, tlf 916 46 017

Skatteetaten: Sølvi Åmo Albrigtsen, Skatt nord, tlf 959 29 448

Tollvesenet: Reidar Knutsen, Toll-og avgiftsdirektoratet, tlf 994 55 740

Fiskeridirektoratet: Tor Glistrup, tlf 468 12 096