Saken gjelder bruk av bedriftssensitiv informasjon tilhørende Mesta AS, knyttet til blant annet kalkulasjon av anbud innen tunnelvirksomhet. ØKOKRIM innledet etterforsking mot Hæhre Entreprenør AS i juni 2010 og selskapet får en bot på fire millioner kroner for overtredelse av markedsføringsloven § 28.

ØKOKRIM legger til grunn at Hæhre Entreprenør AS har fått kunnskap om bedriftssensitiv informasjon fra tidligere ansatte i Mesta AS, nå ansatte i Hæhre Entreprenør AS, og at selskapet rettstridig har utnyttet hemmelighetene i næringsvirksomhet. I tillegg har en ansatt i Hæhre Entreprenør AS fått en bot på 50 000 kroner for å benytte bedriftssensitiv informasjon som tilhørte tidligere arbeidsgiver, og/eller overlate slik informasjon til bruk for andre i selskapet.

Siktelsen mot tre andre tidligere ansatte i Mesta AS er henlagt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Marianne Støkken Pilgaard, tlf 930 09 977.