I perioden fra oktober 2011 til august 2012 offentliggjorde selskapet ved en rekke anledninger meldinger som inneholdt uriktige og ufullstendige opplysninger. Dette var egnet til å villede markedet om sentrale forhold tilknyttet et nytt spill som var av avgjørende betydning for selskapets verdi.

Markedsmanipulasjon anses som svært skadelig for den tillit til verdipapirmarkedet som må ligge til grunn for at markedet skal kunne fylle rollen som finansieringskilde for næringslivet. Alvorlighetsgraden i denne saken styrkes av at den er begått av det børsnoterte selskapet selv. I denne saken er det også lagt vekt på at forholdet var egnet til å feilprise aksjen i betydelig grad og at det pågikk over lang tid.

Boten omfatter også brudd på plikten til å føre innsiderlister.

Bøtenivået for denne type kriminalitet er i utgangspunktet vesentlig høyere enn boten i denne saken. Botens størrelse er redusert pga. den anstrengte økonomiske situasjonen som selskapet har opplyst om i børsmeldinger. Selskapet har samarbeidet med ØKOKRIM i forbindelse med etterforskningen og har i ettertid endret sine rutiner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436