Etter inspeksjon på en byggeplass på Bjørnåsen i Oslo i februar 2014 anmeldte Arbeidstilsynet blant andre byggherren Selvaag Bolig Bjørnåsen Syd II til politiet. ØKOKRIM har etterforsket flere aktører i saken, og for byggherrens del resulterte det i et forelegg som selskapet vedtok 21. desember 2017.

Forelegget gjaldt brudd på byggherrens plikt til å føre daglig oversiktsliste over alle som utfører arbeid på byggeplassen og plikten til å se til at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til byggeplassen. Det siste gjaldt en ID-kortleser som i perioder ikke virket eller ikke ble brukt. Pliktene knytter seg til byggherrens koordineringsansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Postene om stillaser gjaldt medvirkning til manglende rekkverk og for dårlig fundamentering enkelte steder, samt et tilfelle av for stor avstand mellom vegg og stillas.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, telefon 99 62 49 76