I forbindelse med et tilsyn på en byggeplass i Jessheim, Ullensaker kommune  i oktober 2014 fikk Arbeidstilsynet mistanke om at utsendte bygningsarbeidere fra Polen jobbet utover normal arbeidstid til tross for at entreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag. Tilsynet anmeldte entreprenøren til ØKOKRIM i april 2014.

ØKOKRIMs etterforskning, som blant annet innebar ransaking og gjennomgang av en stor mengde bevismateriale i utlandet, viste at arbeiderne som regel jobbet 9,5 timer på hver arbeidsdag. Forholdet pågikk i ca. 8 måneder og omfattet i de fleste månedene noen titalls arbeidere. Overtredelsene gjelder manglende betaling for arbeidede timer utover 37,5 timer per uke, herunder overtidstillegg, og brudd på rammene for alminnelig arbeidstid, samt manglende oversiktslister over hvor mye den enkelte arbeider har jobbet. Videre omfatter forelegget forhold som gjelder å ha bruk av stillas, stige, gangbaner mv. uten rekkverk eller andre vernetiltak i høyde over 2 meter, manglende oversiktslister over ansatte og manglende HMS/ID-kort.

Et byggherreselskap vedtok i 2017 en bot på 500.000 kroner for manglende koordinering og oppfølging av byggherrens HMS-ansvar i samme sakskompleks.

Kontaktperson i ØKOKRIM : Statsadvokat Inge Svae-Grotli, telefon 97 66 70 43