Det straffbare forholdet skjedde i 2005 da journalisten betalte Ole Christian Bach ca. kr. 50 000,- for et intervju mens han var i Oman på flukt fra politiet. Pengene bidro til at Bach kunne fortsette å unndra seg straffeforfølgningen ved å oppholde seg i utlandet.

Journalisten har tilstått forholdet og har vedtatt boten.

Personer som holder seg på flukt fra politiet, for eksempel ved å oppholde seg i utlandet, forvansker politiets arbeid vesentlig. Det er ressurskrevende å søke etter personer som på denne måten unndrar seg straffeforfølgning. Forelegget er derfor et viktig signal også til journalister at det å betale personer som er på flukt fra politiet, for eksempel som vederlag for intervju, kan være straffbart.

Kontaktperson i Økokrim: Konst. førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.