Mange i Norge får e-postmeldinger fra Nigeria eller andre afrikanske land, med beskjed om at de har en fjern slektning med samme etternavn som dem selv, som har avgått ved døden i et afrikansk land.
 
Mottakeren blir fortalt at myndighetene i landet har lett etter hans/hennes arvinger lenge, og at de nå endelig har funnet fram til arvingen. Mottakeren av e-postmeldingen skal angivelig ha arvet mange penger etter slektningen. Hvis du svarer på en slik e-postmelding, vil du etter hvert få vite at du må betale ganske store beløp for å få ut den påståtte arven.
 
Vi har eksempler på at personer i Norge har tapt millionbeløp på denne måten.
 
Henvendelse til desken ved ØKOKRIM, tlf. 23 29 11 00.