Den tidligere administrerende direktøren har tilstått forholdene og dette er det tatt hensyn til i straffutmålingen. Tidligere i år vedtok Kristian Jebsen Rederi AS, som skipet kull for Store Norske, en bot på fire millioner kroner for grov korrupsjon i samme sakskompleks.

Etterforskingen mot en tidligere konsulent i Store Norske er ikke ferdigbehandlet. For øvrig er sakskomplekset avgjort.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 54 172.