ØKOKRIM har tidligere advart mot e-postmeldinger hvor mottaker får beskjed om at han/hun har vunnet i et lotteri. For tiden er det mange lotterier på nettet. De fleste er basert i Sør-Afrika og Nederland.

Vi vil spesielt advare mot lotteriet EL MUNDO LOTTO COMPANY, S.A. Dette lotteriet holder til i Spania og har de siste månedene sendt ut brev og e-post til en rekke personer i Norge med beskjed om at de har vunnet. Lotteriet følger også opp brevene og e-postmeldingene ved å ringe til mottaker.

Lotteriet El Mundo Lotto Company er en del av det nettverket som sender ut «Nigeria-brev». I perioden 8.-10. oktober 2003 gjennomførte spansk politi en aksjon mot nettverket. 123 personer av nigeriansk opprinnelse ble arrestert. Politiet tok også beslag i tusenvis av ferdigproduserte dokumenter som skulle benyttes i forbindelse med bedrageri, en mengde falske kredittkort, falske pass og identitetskort.

Flere personer i Norge har trodd at de har vunnet og har tatt kontakt med lotteriet. De har da fått beskjed om at de må betale inn et «gebyr» på noen hundre euro fordi de ikke er spanske statsborgere. Etter hvert må de også betale inn «skatt» til den spanske stat osv. Flere personer har betalt inn opptil hundre tusen kroner for å få ut «gevinsten».

Vi vil advare dem som mottar slike brev/e-postmeldinger mot å ta kontakt med «lotteriene». Dette er rent bedrageri!

Du kan lese mer om temaet hos World Lottery Association her.