Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor lederen for det nasjonale oljeselskapet i Libya og en høytstående offentlig tjenestemann i India. Den tidligere lederen ble funnet skyldig i to tilfeller av grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Straffutmålingen er ennå ikke klar.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf. 911 15 460 (ledig til 12.15, er deretter i Borgarting lagmannsrett)