I denne utgaven kan du blant annet om:

Akvakulturkriminalitet – fra rømming til dyrevelferd
Kommunal passivitet som trussel mot allmennhetens ferdselsrett –  Redegjøring av LA-2019-180558
I kjølvannet av «Griseindustriens hemmeligheter» – Etterforskning av handlingene i Brennpunkt-dokumentaren
Vannscooterfolkets juridiske myter knust i Høyesterett – I strid med Grunnloven § 106?