CEO-bedragerier er en bedrageriform som har sitt navn fra tittelen CEO (Chief Executive Officer – administrerende direktør). Bedragerne gransker bedriftsstrukturen, gjerne via hjemmesider eller andre åpne kilder. De kan henvende seg per telefon eller e-post til ansatte i bedrifter og spørre om hvem som er sjefen deres, og om hvordan firmaet er bygd opp. Bedragerne er ofte både hyggelige og manipulerende, og det kan være vanskelig for den ansatte å la være å besvare spørsmålene. Bedrifter med hovedkontor eller filialer i andre land er særlig utsatt. Det samme gjelder bedrifter som har forretninger med utenlandske bedrifter.


Det vi har sett i Norge, er at bedragerne har kontaktet økonomiansvarlige i bedrifter. De har utgitt seg for å være daglig leder og bedt vedkommende om å overføre penger til en konto i et annet land. De kan også utgi seg for å være økonomidirektør eller administrerende direktør i et spesifikt konsern, for deretter å be om å få overført penger. Økonomiansvarlig blir dermed manipulert til å bryte bedriftens rutiner og sender fra seg penger.


Les mer om bedragerier og hvordan du kan unngå å bli bedratt her (lenke)