I dagens digitale tidsalder har teknologien blitt en uunnværlig del av vår hverdag. Vi deler personlig informasjon, gjennomfører økonomiske transaksjoner og kommuniserer med andre via digitale plattformer. Men når disse plattformene blir infiltrert av ondsinnede aktører som begår bedrageri, blir konsekvensene langt mer alvorlige enn bare tap av penger.

 Fra et samfunnsperspektiv er det avgjørende å være bekymret for hva økningen i digitale bedragerier gjør med tilliten i samfunnet. Når tilliten til digitale systemer blir undergravd fører det til en kollektiv følelse av usikkerhet og mistillit, som sprer seg som en gift i samfunnet vårt, sier avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen.

Nå ønsker Økokrim en handlingsplan mot bedrageri, og anbefaler både myndigheter og samfunnet for øvrig å være med å beskytte samfunnet.

– Bedrageri utgjør allerede en betydelig samfunnstrussel, og må løses strukturelt. Hvis vi ikke får bukt med dette problemet, mener vi at tillitssamfunnet vårt tar varig skade, sier Pettersen.

Teknologiutvikling og regelverksutvikling sentralt

Politiets evne til å forebygge og bekjempe denne type kriminalitet alene er begrenset. Myndighetene må derfor, i samarbeid med privat og offentlig sektor, utvikle en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av digitale bedrageri i Norge. Økokrim mener at handlingsplanen bør definere tydelige tiltak som setter privatpersoner og privat- og offentlig sektor i stand til å forebygge bedrageri og straffeforfølge bedragere.

– Vi ser at teknologi og polariseringen i verden som to viktige drivere for denne kriminalitetsutviklingen. Tiltakene bør derfor dreie seg om teknologiutvikling og å legge til rette juridisk for informasjonsdeling på tvers av offentlig og privat sektor, sier Pettersen.

Kriminelle nettverk driver organisert kriminalitet

Teknologi, som kunstig intelligens og automatisering, er blitt rimeligere og mer tilgjengelig for bedragere. Teknologien benyttes til å effektivt oppdatere og målrette angrepene og gjøre bedragerier mer troverdige.

Økokrim har kartlagt at organiserte kriminelle nettverk begår bedrageri. Politiet har for liten kapasitet og kompetanse til å håndtere denne sammensatte trusselen og den økende mengden saker. Det er derfor avgjørende at bedrageriene ses i sammenheng på tvers av politidistrikter.

– Hvis vi ikke tar tak i denne trusselen, kan konsekvensene være ødeleggende for vår sosiale struktur, økonomi og demokratiske prosesser. Det er derfor tidskritisk at vi kommer i gang med tiltak, som satsingen på en egen bedragerienhet, sier Pettersen.