Mannen vart dømd for fire grove bedrageri på om lag 35 millionar kroner, for grov økonomisk utruskap og for grov sjølvvask (kvitvasking av utbytte frå eigne straffbare handlingar), ifølge dommen frå Oslo tingrett.

I dommen heiter det at 57-åringen "har igangsatt et prosjekt, fått andre til å betale penger til seg ved å love høy avkastning, hvoretter prosjektet har stoppet opp før det har kommet i gang". Den domfelte har deretter "gått videre til neste prosjekt hvor hendelsesforløpet har gjentatt seg".

Mannen må tole inndraging av 20 millionar kroner og er dømd til å betale om lag 27,3 millionar kroner i erstatning.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Joakim Ziesler Berge, telefon 488 87 986