45-åringen forklarte seg bevisst uriktig på fleire punkt i eit avhøyr hos ØKOKRIM 22. desember 2016. "Tiltalte fant opp en samtale med en av meddommerne i tingretten slik at hun skulle bli ansett inhabil og slik at dommen skulle bli opphevet", ifølge dommen frå Oslo tingrett.

- Rettsvesenet avheng av at vitner forklarer seg sannferdig. Det er alvorleg når nokon prøver å påverke utfallet i ei straffesak med bevisst uriktige forklaringer, seier førstestatsadvokat Håvard Kampen i ØKOKRIM.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Håvard Kampen, telefon 23 29 10 32 og mobil 954 40 968