36-åringen er dømd for bedrageri og forsøk på bedrageri på til saman om lag 35 millionar kroner. I dommen frå Oslo tingrett heiter det at "bedragerihandlingene må anses som planlagte og meget utspekulerte" og at den "kriminelle virksomheten var således vanskelig å oppdage. I den forbindelse skal det også nevnes at tiltalte var delaktig i at de angivelig lånsøkere fremsto som kredittverdige ved at det ble gitt uriktige opplysninger om deres inntekts- og arbeidsforhold og at lån som de hadde fra tidligere ble innfridd".

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Anne Allum, telefon 415 38 395