Mannen frå Austlandet er dømd for å ha unndrege cirka 15,7 millionar kroner i inntekt frå 2008 til 2013. Unndrege skatt av beløpet utgjer om lag 4,4 millionar kroner.

I dommen heiter det at "handlingen er utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen. Det vises her til at skatteunndragelsen ble begått etter at tiltalte ikke lenger var folkeregistrert bosatt i Norge og inntektene som han oppebar, ble innbetalt til utenlandske bankkonti som det var vanskelig for norske myndigheter å påvise eksistensen av og kontrollere bevegelsene på".

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie telefon 410 24 592