Den domfelte var rettskraftig dømd til fengsel i 4 år og 6 månader for å ha betalt stikkpengar til ein Statoil-konsulent. Stikkpengane betalte han dels for å oppnå leveransar til Hydro/StatoilHydro/Statoil, og dels i samband med fiktiv fakturering mot Statoil ASA. Dei hadde avtalt at konsulenten skulle få ein viss del av fakturasummen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Linn Eckhoff Dolva, tlf. 901 80 017.