To menn er dømde til to månadar i fengsel og ein mann vart dømd til ein og ein halv månadar i fengsel, ifølgje dommen frå Borgating lagmannsrett.

Dei tre var sentrale i to selskap i Hedmark som gjekk konkurs hausten 2015, og vart frifunne av Oslo tingrett i 2017.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, telefon 41 45 41 72