I tingretten ble mannen dømt til fengsel i 90 dager, og en lavere bot. Han anket selv dommen, og lagmannsretten har nå idømt en strengere straff.
 
Tiltalte hadde latt et av sine selskaper betale sine private fakturaer, og fradragsførte også merverdiavgift for selskapet. Retten mente at tiltalte var sterkt å bebreide for at det ble ført opp uriktige fradrag i skattemeldingen, at det uriktig ble ført opp inngående merverdiavgift, og at han unnlot å melde om inntekt og utbytte i sin private skattemelding. I følge dommen har han unndratt skatt for 590 000 kroner.
 
Dommen sier at tiltalte visste at private fakturaer ikke kunne føres på selskapet, og at han likevel instruerte leverandører han benyttet privat, til å stile fakturaene nettopp til selskapet. Retten sier at saken er et godt eksempel på hvor vanskelig det kan være å avdekke sammenblanding mellom selskapets og eieres private utgifter, når de private utgiftene kamufleres ved at de stiles direkte til selskapet og uten angivelse av leveringssted. 
 
Økokrim er fornøyd med at lagmannsretten vurderer saken på samme måte som oss. Allmennpreventive hensyn understreker viktigheten av en streng reaksjon i slike tilfeller, sier politiadvokat i Økokrim, Silje Slotterøy Dahlheim.  
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson i Økokrim:  
Silje Slotterøy Dahlheim
politiadvokat 
silje.slotteroy.dahlheim@politiet.no
409 18 970
 
 
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)