Bedrageriet skjedde i samband med kjøp av ein eigedom på Austlandet. Ein av mennene ordna finansiering via Christer Tromsdal og begge forsømte å opplyse banken om at kjøpesum i lånesøknaden var urett.

I dommen heiter det at "det i skjerpende retning legges vekt på at bedrageriet har skjedd på en utspekulert og profesjonell måte ved bruk av falske dokumenter og uriktige opplysninger, herunder ved hjelp av den fiktive kjøpekontrakten. Denne formen for bedrageri er nærmest umulig å oppdage for banken ved vanlige kontrollrutiner. Hensynet til en effektiv lånesaksbehandling og en fornuftig ressursbruk tilsier at banken må kunne bygge på de opplysningene de får i selvangivelser og annen dokumentasjon uten rutinemessig kontroll av om dokumentasjonen kan være forfalsket."

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758.