Mannen skal ha laga fiktive fakturaer i 2012 - 2013 retta til ei verksemd i restaurantbransjen og slik hjelpt ein annan til å tappe verksemda for rundt fem millionar kroner og til å lure unna rundt 700 000 kroner i momsavgifter.

Saka er ein del av eit større sakskompleks retta mot restaurantbransjen i Oslo.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens H. Bachke, tlf 959 98 403