I denne saken er fire personer tidligere dømt til fengselsstraffer for ulovlig ulvejakt av Norges Høyesterett i 2016. Lagmannsretten har nå konkludert med at en femte person opptrådte som en aktiv mellomann med oppgave å skaffe hunder som var i stand til å delta i den ulovlige ulvejakten i februar 2014 i Elverum kommune. Lagmannsretten har domfelt 47-åringen for forsøk på medvirkning til ulovlig ulvejakt. Mannen er dømt til fengsel i 90 dager og er idømt tap av retten til å utøve jakt og fangst i to år.

Dommen er ikke rettskraftig.

Les også: Ulovlig ulvejakt skal straffes etter straffeloven (lenke)

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043