Mannen er dømt for grov økonomisk utroskap av ca. 8 millioner kroner mot to aksjeselskaper han kontrollerte. I tillegg er han dømt for grov hvitvasking av ca. 1,2 millioner kroner og grov regnskapsovertredelse. To andre menn har fått hver sin tilståelsesdom for hvitvasking i samme sakskompleks tidligere denne våren.
 
Arbeidslivskriminalitet 
Hovedmannen i saken er dømt for at han urettmessig overførte større pengebeløp til seg selv fra to aksjeselskaper, gjorde betydelige kontantuttak og overførte penger til andre personer som deretter tok ut millionbeløp i kontanter. Hvitvaskingen skjedde ved at domfelte utstedte fiktive fakturaer etter bestilling fra andre, og ved dette gjorde han unndragelse av skatter og avgifter mulig for den som bestilte fakturaene. 
 
- Saken gjelder omfattende og alvorlig arbeidslivskriminalitet, unndragelse av skatter og avgifter og omgåelse av regnskaps- og selskapsrettslige regler, sier aktor i saken, politiadvokat Einar Salvesen Lieungh.
 
Tingretten skriver i dommen at "Det er tale om systematisk grov utroskap og hvitvasking, primært ved fiktiv fakturering, hvilket er et stort samfunnsproblem. Det har konsekvenser for oppdragsgivere i bygg- og anleggsprosjekter, konkurrerende virksomheter og offentlige myndigheter."
 
Pengemuldyr
Personene som har hjulpet med hvitvaskingen er dømt for å ha fungert som "pengemuldyr". Med pengemuldyr menes personer som mottar penger fra én person og overfører dem videre til en annen, enten digitalt eller som kontanter, mot betaling. 
 
Disse mennene lot seg bruke til hvitvasking av midler for hovedmannen. De ble tidligere denne våren dømt til henholdsvis 75 dager ubetinget fengsel og 6 måneder betinget fengsel, med betydelig fradrag for tilståelse og saksbehandlingstid.
 
To menn ble utnyttet som pengemuldyr av hovedmannen. Straffene de har fått, viser at det får konsekvenser om man lar seg bruke. Pengene man har mottatt blir også inndratt, sier Salvesen Lieungh.
 
Saken har sitt opphav i en anmeldelse fra Skatteetaten. Den ble først etterforsket i Sør-Øst politidistrikt før Økokrim overtok etterforskingen våren 2022. 
 
Dommen mot hovedmannen er ikke rettskraftig.
 
Kontakt:
Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh
Tlf: 98425157
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)