Av dommen fra Drammen tingrett fremgår det at riggmegleren skal ha unndratt skattepliktige inntekter på 136 millioner kroner og skattepliktig formue på 202 millioner kroner i perioden 2005–2013. Forholdet ble anmeldt av Skatt sør, og 64-åringen er nå dømt til å sone fire og et halvt år i fengselsstraff og må betale fem millioner kroner i bot for å ha unndratt 37 millioner kroner i skatt.

– Denne saken er den tredje ØKOKRIM-saken i år som gjelder domfellelse av personlige skattytere for skatteunndragelser i mangemillionersklassen, og hvor det er utmålt strenge fengselsstraffer. ØKOKRIM har sterk fokus på slik kriminalitet og mener det av allmennpreventive årsaker er svært viktig å forfølge disse sakene. Erfaringene viser at disse sakene ofte krever både straffe- og skatterettslig kompetanse, noe som kan medføre store utfordringer for det enkelte politidistrikt dersom de skal behandle sakene selv, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Petter Nordeng tlf. 916 46 017