Funcoms tidligere nestleder i styret, selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren i Funcom er alle dømt for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett.

"Alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv for Funcom, og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlige tillitsbrudd overfor selskapet. Den undergravet tilliten til Funcom-aksjen og var egnet til å skade selskapets omdømme", heter det i dommen.

Det børsnoterte selskapets tidligere nestleder i styret domfelles for innsidehandel og idømmes fengselsstraff på ett år og en måned. Han får også inndratt vel 4,78 millioner kroner og fradømmes retten til å drive virksomhet eller være daglig leder av et selskap eller å sitte i et selskaps styre i ett år.

Funcoms tidligere administrerende direktør dømmes for innsidehandel til fengsel i 11 måneder. Han får inndratt vel 7,81 millioner kroner og fradømmes retten til å drive virksomhet eller være daglig leder av et selskap eller å sitte i et selskaps styre i ett år.

Selskapets tidligere finansdirektør er dømt til 85 dager i fengsel for innsidehandel og får inndratt vel 290.000 kroner.

Den tidligere nestlederen i Funcom-styret er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel og selskapets tidligere administrerende direktør er frifunnet for markedsmanipulasjon. Funcoms tidligere markedsdirektør er frifunnet for innsidehandel.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf. 917 16 383. Dommen kan pressen få oversendt fra kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no, tlf. 996 03 516.