Funcoms tidligere nestleder i styret er dømt for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon til ti måneder i fengsel og får inndratt 3,5 millioner kroner. Han er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel.

"Innsidehandlene var egnet til å svekke tilliten til aksjemarkedet generelt og Funcom spesielt. Svekket tillit er alvorlig for et selskap som gjentatte ganger i tiltaleperioden og etterpå hadde behov for kapitaltilførsel. Innsidehandelen var egnet til å gjøre dette vanskeligere og dyrere for Funcom", heter det i dommen.

Funcoms tidligere administrerende direktør er dømt til 21 dager betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon. Han er frifunnet for andre poster som gjelder markedsmanipulasjon og innsidehandel. Selskapets tidligere finansdirektør er frifunnet for innsidehandel.

- Påtalemyndigheten vil nå gå nøye gjennom dommen, og se på lagmannsrettens vurderinger av både domfellelsene og postene der de tiltalte er frifunnet, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli.

Funcoms tidligere markedsdirektør ble rettskraftig frifunnet for innsidehandel av Oslo tingrett i 2017.

Borgarting lagmannsretts dom er delvis avsagt under dissenser. Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli, telefon 976 67 043