56-åringen fra Vestlandet ble dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager er gjort ubetinget. Familieselskapet til mannen får inndratt vel 216.000 kroner. Dommen er ikke rettskraftig.

- Retten har lagt til grunn at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, slik tiltalen forutsatte. Domstolen mente imidlertid at tiltalte hadde et kvalifiserende informasjonsfortrinn på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn, og frifant derfor for tilskyndelsen. ØKOKRIM vil vurdere å anke, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM.

I februar i år ble en 33-åring dømt til fengsel i 60 dager, derav 30 dager ubetinget, for ulovlig innsidehandel i det samme sakskomplekset. Mannen tilsto og fikk inndratt vel 24.000 kroner. De to domfelte var ansatt i et investeringsselskap som eide aksjer i et børsnotert selskap, og fikk gjennom sine stillinger tilgang til innsideinformasjon.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf. 952 15 436

56-åringens forsvarer: advokat Monica Furustøl, tlf. 928 07 816