Sør-Gudbrandsdal tingrett har domfelt 49-åringen for investeringsbedrageri av et irsk ektepar på 3,9 millioner kroner. I tillegg til det grove bedrageriet fikk mannen en ubetinget fengselsstraff for å ha gitt uriktige opplysninger til Gjøvik tingrett under et rettsmøte som behandlet konkursbegjæringen mot ham. Mannen er dømt til å betale inndragning på 3,9 millioner kroner og er fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet (rettighetstap) i fem år.

"Det er i denne saken snakk om svært store beløp, profesjonell utførelse, løpende usann informasjon over lengre tid og med forgreininger til en rekke land", skriver Sør-Gudbrandsdal tingrett.

- Investeringsbedragerier begått over landegrensene krever mye tid og ressurser å etterforske. ØKOKRIM har i denne saken mottatt hjelp fra Kypros, Tyskland, Sverige, Spania, Storbritannia, Irland, Brasil og Hong Kong under etterforskingen. Vi har også samarbeidet med EUROJUST i Haag, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon 92 80 67 58