I perioden 2007-2009 eksporterte domfelte 1074 tonn (78 konteinere) kasserte tv-er og datamonitorer av den gamle, dype typen til Kina. Slike skjermer inneholder miljøgifter, særlig bly, og er derfor ulovlig å eksportere ut av OECD-området. Han ble frifunnet for en eksport i mai 2009 som ikke kom lenger enn til Rotterdam før den ble returnert til Norge, samt for et annet korrupsjonsforhold.

Saken springer ut av en anmeldelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98/99 62 49 76