Mannen i 50-årene var siktet for å ha tappet et selskap for ca. NOK 1,8 millioner og latt være å opplyse om merverdiavgiftspliktig omsetning for over NOK 3 millioner, slik at det offentlige gikk glipp av betydelige beløp i merverdiavgift. Han valgte å tilstå forholdene kort tid før saken skulle gå som hovedforhandling. Saken ble dermed gjennomført som en 1-dags tilståelsessak. Dommen er rettskraftig.

Etterforskningen startet opprinnelig i Oslo politidistrikt i 2017. ØKOKRIM overtok etterforskingen i juni 2018 og tok ut tiltale i mai 2020. Det ble gitt straffereduksjon som følge av lang liggetid.på flere stadier i saken.

Spørsmål i saken kan rettes til statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.