Oslo tingrett dømte i juni 2014 en person til tre års fengsel for omfattende økonomisk kriminalitet, blant annet skatteunndragelser og merverdiavgiftsbedragerier. Borgarting lagmannsrett har nå dømt ektefellen til seks måneders fengsel for uaktsom hvitvasking av utbyttet fra mannens straffbare handlinger.

Hun har blant annet innløst bankremisser hun burde forstått var kjøpt for utbytte av straffbare handlinger og latt ektemannen disponere sin bankkonto uten å holde seg orientert om hvor pengene som gikk inn på kontoen kom fra.       

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, tlf 952 96 049