Den tidligere salgssjefen er dømt for grov økonomisk utroskap, grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger) og grovt skattesvik, ifølge dommen fra Asker og Bærum tingrett.

58-åringen hadde "vide fullmakter til å inngå agentavtaler, og handlingene han nå dømmes for innebærer et grovt brudd på den tillit han var gitt", heter det i dommen. Avtalene ble inngått i Romania mellom 2000 til 2007.

- Dommen sender et viktig signal om at den som bevisst handler i strid med selskapets interesser risikerer lang fengselsstraff og inndragning av utbyttet fra den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i ØKOKRIM.

Retten har lagt til grunn at de eldste agentavtalene ikke rammes av utroskapsbestemmelsen, med unntak av betalinger den tidligere salgssjefen selv har mottatt. 58-åringen er dømt for grov økonomisk utroskap av til sammen cirka 50 millioner kroner.

Saken har krevd betydelig utenlandsetterforsking, og ØKOKRIM har fått bistand blant annet fra myndighetene i Romania, i Sveits og på Isle of Man. Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, telefon 952 960 49