Mannen fra Malyasia er dømt for forsøk på i underkant av 245 000 bedragerier, samt 103 fullbyrdede bedragerier, til en straff av 3 års fengsel.

– Det er tale om en svært samfunnsskadelig kriminalitet som rammer tilliten til banker og digitale banktjenester, og som i tillegg får alvorlig betydning for de privatpersonene som har blitt utsatt for bedrageriene, uttaler Oslo tingrett.
 

Kjørte rundt i Oslo og Bergen
Domfelte gjennomførte forsøkene og bedrageriene ved å kjøre rundt i Oslo og Bergen i august og september, hvor han hadde med seg en falsk basestasjon med både 4G og 2G dekning, såkalt IMSI-fanger, i bilen. 

Han utga seg uriktig for å være fra DNB, DHL og Bank Norwegian i den hensikt å få mottaker til å trykke på en link og gi fra seg kredittkortinformasjon. Tekstmeldingene ble sendt ut til de telefonene som oppholdt seg i nærheten av hans sporingsutstyr.

– Bedragerimetoden baserer seg på at mobiltelefoner hele tiden prøver å knytte seg til det mobilnettet som har sterkest dekning. Mobiltelefonene som var i nærheten av IMSI-fangeren hans ble først koblet på 4G stasjonen til mannen. Videre koblet mannen disse mobiltelefonene på 2G-stasjonen, som har en lavere sikkerhet, forklarer førstestatsadvokat Marianne Bender.
 

Organisert kriminalitet og bakmenn
Retten har kommet til at domfelte var en del av en organisert kriminell gruppe der formålet med organiseringen har vært å begå alvorlig økonomisk kriminalitet over landegrenser.

– Bedragerier er en stor trussel mot samfunnet. Kriminelle nettverk står bak massebedrageri, og den teknologiske utviklingen gjør at kriminelle får stadig flere virkemidler. Tillit er fundamentalt for at et samfunn skal fungere og bedragerier utfordrer denne tilliten, poengterer Bender.
 

Aldri før har vi sett en lignende bedragerisak i Norge
Rettsaken som ble gjennomført i desember er den første og største av sitt slag i Norge. Aldri før har domstolen blitt presentert en lignende bedragerisak. Mannen ble også dømt for å ha vært del av en organisert kriminell gruppe. Saken er et konkret eksempel på hvorfor det er så viktig å få bukt med digitale bedragerier.

Det spesielle med denne saken er at det er så enormt mange forsøk på bedrageri og spørsmålet er hva som er riktig straff for så mange forsøk. Det har ikke vært lignende saker for domstolen tidligere. Dommeren skriver at retten er i tvil om hva som er riktig straff. Vi mente riktig straff var 6 års fengsel. Oslo tingrett mente 3 år. Vi vil nå vurdere å anke dommen, slik at lagmannsretten og eventuelt Høyesterett får mulighet til å avgjøre hva som er riktig straff for så mange forsøk på bedrageri, uttaler Bender.
 

Kontakt:
Marianne Bender 
Påtaleansvarlig og førstestatsadvokat i Økokrim 
+47 902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)