Økokrim tok i 2023 ut tiltale i saken mot nordmannen som var president i IBU (International Biathlon Union) fra 1993 til 2018. Tiltalen gjaldt forhold begått i perioden 2009 til 2018, og omfattet bestikkelser i form av klokker, jaktopphold, jakttrofeer, prostituerte samt to leasingbiler som han disponerte fra 2011 til 2018 i Norge.
 
Mannen er nå dømt til en fengselsstraff på 3 år og 1 måned.
 
Påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Djupesland, sier dommen er viktig for arbeidet mot korrupsjon, både i Norge og internasjonalt: 
Dommen er et viktig signal om at korrupsjon avdekkes og straffeforfølges, også i de internasjonale idrettsforbundene, sier førstestatsadvokaten. 
 
– Det er mye penger i omløp i internasjonal toppidrett. Forbundene forvalter store økonomiske verdier og tar beslutninger som er viktige både for utøvere og næringslivet. Vi håper denne dommen kan bidra til bevisstgjøring og at den vil ha en forebyggende effekt, sier Djupesland. 
 
Kontakt:
23 29 10 30 (08.00-15.45)
kommunikasjon.okokrim@politiet.no