Mannen hadde gjemt unna inntekter på ca 20 millioner kroner i skatteparadiser og dermed unndratt skatt på 5,5 millioner kroner. I tillegg ble han dømt for grov utroskap.
 
Saken er en del av et større sakskompleks hos ØKOKRIM. Fire personer er allerede er dømt for grove skattesvik til fengselsstraffer på mellom ni måneder og ett og et halvt år. Ytterligere fire personer er siktet/tiltalt og vil få sakene sine avgjort senere.
 
Ved fastsettelsen av fengselsstraffen på tre og et halvt år har retten i formildende retning lagt vekt på at tiltalte erkjente skattesviket. I tillegg er han dømt til inndragning av nesten seks millioner kroner som kommer i tillegg til skattekravet.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.