I dommen fra Stavanger tingrett heter det om underslaget og hvitvaskingen at overtredelsene  «representerer et betydelig beløp og fremstår både på grunn av dette, og måten de er utført på som grove». De vel ti millionene som mannen underslo fra organisasjonen ble ifølge dommen brukt til pengespill, og dette er «åpenbart i strid med organisasjonens formål slik dette er gjengitt i stiftelsesdokumentet».

Den tidligere organisasjonslederen er i tillegg til underslag, hvitvasking og menneskesmugling dømt for grovt brudd på tolloven, usann forklaring til offentlig myndighet og dokumentfalsk.

- ØKOKRIM er fornøyd med dommen i denne alvorlige og omfattende saken. Dommen viser at retten har vurdert forholdene på samme måte som påtalemyndigheten, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Joakim Ziesler Berge, telefon 488 87 986 (i retten i en annen sak til klokken 16)