ØKOKRIM utferdiget i fjor høst forelegg med inndragning av bruksretten til domenenavnet popcorn-time.no. Gjennom domenenavnet popcorn-time.no har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og TV-serier tilgjengelig for allmenheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.

"Retten er av den oppfatning at vi her – tilvarende som i Napster-dommen – står overfor en forsettlig og meget klanderverdig medvirkningshandling gjennom nettstedet popcorn-time.no", heter det i den enstemmige dommen fra Follo tingrett. "Retten finner videre hevet over enhver rimelig tvil at Popcorn Time har påført rettighetshaverne stor skade", skriver domstolen. Bruksretten til domenenavnet popcorn-time.no inndras til staten.

- Retten uttaler i tillegg at det ikke er tvilsomt at de som ser på filmer og tv-serier gjennom Popcorn Time selv må anses for å ha overtrådt åndsverkloven. Det er et tydelig signal om at opphavsretten også gjelder for filmer og tv-serier som søkes opp, strømmes, lastes ned og distribueres via internett, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Gjerningsperson i saken er ukjent, men besitteren av domenenavnet kan anke dommen.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, telefon 905 19 092