Ett år av straffen er gjort betinget for begge. Begge ble i dømt inndragning på til sammen fire og en halv million kroner og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i henholdsvis fem og tre år og til å betale erstatning på til sammen rundt én million kroner.

Om straffeutmålingen skriver retten ”hertil kommer at selskapenes hovedfinansieringskilde har vært betydelige, offentlige tilskudd øremerket barnehagevirksomhet. Det er da særlig alvorlig at midlene ikke har kommet nettopp barnehagevirksomheten til gode, og de tiltaltes utroskapshandlinger i denne saken kan bidra til å undergrave tilliten til private aktører innen barnehagesektoren.”

Ekteparet eide flere selskaper som drev barnehager i Oslo og er dømt for blant annet overfakturering av husleie, kontantuttak og belastning av private kostnader, urettmessig belastet selskapene for cirka 7,6 millioner kroner. Tappingen medførte at selskapene gikk konkurs.

Dommen omfatter i tillegg konkurskriminalitet, tyveri og flere brudd på regnskapslovgivningen. Begge er dessuten dømt for grovt trygdebedrageri og medvirkning til dette på nær 1,3 millioner kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aina Mee Ertzeid, tlf 488 87 978.