Den såkalte Crew Gold-saken gjelder bedrageri begått mot selgerne av aksjer i forbindelse med at det russiske selskapet Severstal kjøpte opp det børsnoterte gruveselskapet Crew Gold Corporation i 2010. 

Ved å skjule hvem som kjøpte aksjene ble selgerne bedratt fra å få utbetalt minst 188 millioner kroner de etter avtalen hadde krav på. Samtidig ble markedet manipulert ved at Severstals flaggepliktige handler ble skjult. 

Saken mot aksjemegleren gikk i lagmannsretten for andre gang før jul i 2022, etter at Høyesterett i 2021 opphevet den forrige avgjørelsen fra lagmannsretten. Dommen er avsagt under dissens, idet 4 av 7 dommere mente bedrageriet var begått forsettlig.

En konsulent i meglerhuset ble i samme sak i 2021 dømt til ett år og seks måneder i fengsel, i tillegg til inndragning 15 183 200 millioner kroner til staten og saksomkostninger.

– Vi konstaterer at lagmannsretten igjen har funnet det bevist at det har skjedd et bedrageri av norske investorer og at markedet ble manipulert. Saken har vært omfattende og tidkrevende. Etterforskningen i inn og utland avdekket at en komplisert selskapsstruktur i såkalte skatteparadis ble brukt til å begå alvorlig kriminalitet i Norge, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Dommen er ikke rettskraftig.

 
Kontaktperson hos Økokrim: 
Førstestatsadvokat Håvard Kampen tlf 95 44 09 68
 
Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)