Nettverket har utsatt hundene for overgrep gjentatte ganger over flere år, og enkelte hunder led i tillegg til skader fra seksuelt misbruk også av generell vanskjøtsel. Flere av overgrepene har vært svært grove, og omfatter blant annet penetrering og innføring av gjenstander. Nettverket har delt på hunder seg i mellom, både hunder de selv eide, men også hunder som var lånt eller som de passet for andre.  

Enkelte bønder og hesteeiere opplever også at uvedkommende begår seksuelt misbruk av kyr og hester enten i fjøs/stall eller ute på beite.

Seksuelle overgrep mot dyr utføres i hovedsak av menn, men det er også eksempler på at kvinner og mindreårige utfører dette. Det er ikke uvanlig at menn som begår seksuelle overgrep mot dyr, også oppbevarer overgrepsmateriale av barn.

Bilder og videoer av seksuelle overgrep mot dyr deles blant personer med interesse for dette på nettforum, sosiale medier og krypterte meldingstjenester, og det er gjerne slik de med interesse for dette oppretter kontakt med hverandre og avtaler å møtes. I løpet av 2021 er flere bøtelagt og ilagt fengsel for seksuell omgang med hunder.

Bilder og videoer av seksuelle overgrep spres også til intetanende personer og barn. Flere har mottatt meldinger via Instagram fra en person som tilbyr jenter å ha sex med hester mot betaling. Noen av jentene som har mottatt forespørslene har vært under 15 år.

Mange har skaffet seg nye kjæledyr under pandemien og flere organisasjoner registrerer nå at kjæledyr ønskes omplassert. Økokrim er bekymret for at enkelte av disse vil bli omplassert eller solgt til personer som utsetter dyrene for seksuelle overgrep.

Det antas å være store mørketall da overgrepene begås i det skjulte og dyr er tause offer.

 

Hvis du har tips om mulige seksuelle overgrep mot dyr kan du formidle dette her

Tips oss