I løpet av de siste dagene har Norway Consulting Group sendt e-post til en rekke personer. Firmaet skal visstnok ha adresse i Oslo. De søker blant annet etter medarbeidere med gode kunnskaper om banksystemer og som kan sende penger via for eksempel Western Union. Vedkommende som blir ansatt må opprette en bankkonto og være klar til umiddelbart å formidle pengetransaksjoner. Vedkommende blir lovet 8 % provisjon av den pengesummen som han/hun formidler i løpet av én måned. Norway Consulting Group eksisterer ikke, og e-postene kommer fra Kina. Det dreier seg høyst sannsynlig om et Nigeria-bedrageri. I e-postene er det lenke til en hjemmeside. På hjemmesiden er det listet opp en rekke norske personer som visstnok skal ha roller i firmaet. Dette er personer som er tilfeldig valgt ut, og som ikke har noen tilknytning til Norway Consulting Group eller til dem som står bak e-postene.

E-posten er altså et forsøk på bedrageri, og vi anbefaler at man ikke svarer på henvendelsen.

Dersom du har spørsmål eller tips, ta kontakt med Desken ved Økokrim per e-post / per tlf. 23 29 11 00.