Det latviske ekteparet var i perioden 2011 til 2018 innehavere av et norsk enkeltpersonforetak som drev med avisdistribusjon i bergensområdet. Ekteparet er domfelt for gjennom fiktive underleverandører å ha laget fiktive kostnadsbilag som har gitt uriktig fradrag for merverdiavgift og inntekt og med det oppnådd en urettmessig skatte- og avgiftsfordel på 5 millioner kroner. Dette utbyttet på 5 millioner kroner har blitt tatt ut i kontanter i Norge og i Latvia.

Pengene fra avisleveringsavtalen har gått til kontoene til de fiktive underleverandørene som ekteparet kontrollerte, og videre til utbetaling av svart lønn til avisbudene. De fiktive underleverandørene har ikke innrapportert eller innbetalt skatt og merverdiavgift til norske skattemyndigheter. "De tiltaltes handlinger har dermed gitt grunnlag for en arbeidslivskriminalitet det av allmennpreventive hensyn må reageres strengt mot", skriver tingretten i dommen. Et slikt system gjør det mulig å utnytte de som faktisk leverer avisen, samt bruke ulovlig arbeidskraft og misbruke NAV-ytelser.

Både det latviske ekteparet og personene som har lånt ut navnene sine for å få opprettet de fiktive underleverandørene befant seg i Latvia da Skatteetaten anmeldte saken til Vest politidistrikt.

"Økokrim har gjennomført etterforsking i Latvia, i samarbeid med latvisk politi og påtalemyndighet. Samarbeidet har vært avgjørende for å få oppklart saken og for å få den ført for domstolen", sier aktor i saken Susanne Åsheim Ihlebæk.

"Vi er fornøyd med dommen. Vi mener den sender et viktig signal om at det ikke lønner seg å reise til Norge for å begå kriminelle handlinger, og at man ikke slipper unna ansvaret ved å forlate landet. Dommen viser at man risikerer fengsel og kraftige bøter, og at man blir fratatt utbytte dersom man begår slike handlinger", sier Ihlebæk.

Skatteetaten er fornøyd med det gode samarbeidet med Økokrim og effekten det gir:
"Internasjonalisering av arbeidslivet har gitt oss utfordringer med å effektivt sanksjonere de som rømmer landet for å unngå straff. Vi er kommet betydelig lengre når det gjelder internasjonalt samarbeid, både innenfor innkreving av skatt og straffeforfølgning. Ingen kriminelle kan føle seg trygge selv om de forlater Norge", sier skattekrimsjef Erik Nilsen. 
 

Spørsmål i forbindelse med pressemeldingen:
Susanne Åsheim Ihlebæk
politiadvokat
Susanne.ihlebæk@politiet.no
tlf. 474 58 578

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf. 23 29 10 30