Tiltalen om grovt skattesvik gjelder perioden 1998 til 2005. Mannen skal ikke ha opplyst om gevinster fra aksjesalg og uriktig krevd fradrag med til sammen 224 millioner kroner til norske myndigheter.

Tiltalen omfatter også ulovlig innsidehandel, markedsmanipulasjon, overtredelser av meldeplikten og grov utroskap. Tiltalte skal ved flere anledninger i perioden 2000 til 2003 ha handlet med aksjer i Eltek ASA, til tross for at han som storaksjonær og styremedlem satt med innsideinformasjon om selskapet.

Han er tiltalt for å ha unnlatt å melde i alt 272 tilfeller av meldepliktig aksjehandel. I tillegg er han tiltalt for markedsmanipulasjon ved å holde aksjekursen i Eltek ASA på et kunstig høyt nivå ved at kursrelevant informasjon ikke tilfløt markedet. Han handlet også i strid med Eltek ASAs interesser ved å tilegne seg opsjoner med rettighet til aksjer han ikke hadde krav på.

Kontaktperson i Økokrim: kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf: 915 95 376